100W mix 52 based HWEF design

I’m very exited to tell you that I’m working on a new 100W HWEF transformer design based on smaller 52 mix ferrite cores. I’m also happy to inform you that Owen Duffy (VK1OD) himself is helping and advising me in the process. As I’m still experimenting I will not publish any results yet but I it’s looking very promsing.

IMG_20200420_114944087 (1)

Lees verder

HWEF articles!

It’s really rewarding to notice that many people all over the world have read and are reading my article on the multi/any-band HWEF. Please be aware however that this article is from 2011 and I recently (winter 2019) have published an article on the (limited!) bandwidth / working range of the HWEF 1:49 auto transformer . I’ve measured four different transformers including the Steve Ellington (N4LQ) design. Highly recommended! I’ve also written an update on the trapped 80/40/20/10 HWEF  I’m using nowadays.

Then… I recently did some experiments with a vertical HWEF for 10m/15m with a FT240-52 based 2:14 transformer on 10m agl. I should be a low angle canon blowing the dx out of the water but… It didn’t. My calculations and measurements on (several!) transformer(s) and (several!) L/C match(es) looked promising but in practice, the antenna miserably failed the tests. I’m still figuring out what went wrong, can’t get my fingers behind it yet. So there you go, not all my experiments have good results, I guess that’s the idea of an experiment. The challenge is of course to find out what is wrong so… I’m not giving up on this vertical yet but after three weekends of work, I took my loss and put the old Hy-Gain 12AVQ vertical back on the chimney today HI. I will keep testing the 10/15m concept with some sloping wire (instead of a vertical aluminium tubing pole), see if I can get it to work.

Happy Holidays for you and your family and I wish you a radio active 2020!

73 de PA3HHO (Pleun)

Amidon / Fair-Rite toroids

I’m have ordered a lot of toroids at Mouser.com, way more than I need. If you’re interested, in Amidon (= Fair-Rite!) toroids, let me know, I have some spares in my shack.

FT240-43 €8 (HWEF 160m and higher frequencies, CM choke 80m/40m)
FT240-52 €12 (HWEF 80m and higher frequencies, CM choke 40 – 10 meter)
FT140-61 €4 (1:1 balun, 1:4 balun, 1:9 unun, rfi surpression)
FT140-43 €4 (HWEF 40m – 10m, CM choke, rfi surpression)

If you need more than one or two toroids, I advise you to order directly at nl.mouser.com because that’s what I did. Bear in mind that shipping costs are €20 for orders under €50 and all prices shown are excluding 21% Dutch VAT (exclusief BTW) so you need to add 21%.

Endfed 80/40/20 versie III

Ook mijn zelfbouw endfed voor 80/40/20 was niet helemaal meer wat het zou moeten zijn en hing bovendien niet zoals ik wilde. Afgelopen weekend deze dus ook maar eens naar beneden gehaald. Met de RigExpert AA-54 had ik een nauwkeurige meting gedaan van 3000 kHz tot 14500 kHz en de resultaten geëxporteerd en in Excel geladen. De meter meet feitelijk niet meer dan de R (reële weerstand) en de X (imaginaire weerstand) bij een bepaalde frequentie. Ik heb inmiddels de lerarenopleiding wiskunde afgerond en begrijp inmiddels wat meer van complexe getallen en weet dus ook hoe je de absolute waarde van R + Xi moet berekenen en met de inverse tangens is ook het faseverschil te berekenen. Feitenlijk de hoek die de vector maakt wanneer je het complexe getal tekent in een assenstelsel met een Re en Im as. Ik heb altijd gedacht dat die absolute waarde, in de bijbehorende software wordt dat |Z| genoemd ook daadwerkelijk de impedantie was die de transceiver zag, maar het blijkt toch nog wel wat complexer te zijn dan dat. Gelukkig was op internet de formule te vinden waarmee je de SWR kunt berekenen op basis van R en X. Ook las ik op internet dat je eigenlijk geen faseverschil, wanneer X = 0 dan dan je dat ook niet, dat is blijkbaar de verklaring dat de antenne resonant is bij X = 0. Nou goed, moeilijke materie die mijn pet toch wat te boven gaat.

Analyse van de resultaten gaf wel aan dat er resonantie was bij 3.563 kHz. De R is daar 18 Ohm, de X bijna 0, |Z| is dan ook 18 Ohm en dat geeft een SWR van 1:2.8. Vreemdgenoeg vond ik ook resonantie op 4.817 MHz met een R van 6.3 (en X=0), een berekende SWR van 1:8. Geen idee waar dit vandaan komt, ik heb besloten om het domweg te negeren. Hieronder een lijstje waar de AA-54 resonantie (X=0) lijkt te zien:

3.563, R=18, SWR 1:2.8
4.817, R=6.3, SWR 1:8
6.335, R=214, SWR 1:4.3
6.795, R=36.3, SWR 1:1.4
9.015, R=7.3, SWR 1:6.8
10.717, R=231.3, SWR 1:4.6
12.223, R=28.1, SWR 1:1.8
12.925, R=71.4, SWR 1:1.4
13.971, R=19.1, SWR 1:2.6

Een heel vreemd lijstje. Ik vermoed dat de frequenties die dicht in de buurt van de 80m, 40m en 20m zitten, wel “echte” resonantie is. De andere frequenties zijn misschien vreemde harmonischen? Verder zitten er in de antenne twee traps, voor 20m en voor 40m, op lagere frequenties gaan die zich inductief gedragen en op hogere frequenties juist capaciteit, ik vermoed dat er zoiets speelt. Ik ga er maar even van uit dat de hoogste resonantie frequentie wel klopt, het ging om 10.15 meter draad aan de autotrafo gevolgd door een 20m trap die resoneert op 14.357 MHz (kon ik mooi even meten). Het stuk draad is dus te lang, en de impedantie is te laag. Op lagere frequenties gaat de spoel van die trap zich inductief gedragen en wordt de impedantie van de 40m trap, ong. 7 meter verderop steeds hoger, dat is wellicht een verklaring voor de gemeten resonanties op frequenties tussen 20m en 40m. Die 10.717 zal wel een 3e harmonische zijn van 3.563 trouwens. Die te lage impedantie, ook op 40m en 80m is trouwens wel verklaarbaar.

De autotrafo stamt nog uit de tijd dat ik een Acom 1011 eindtrap gebruikte. Voor mijn huidige setup met 100W een beetje overdreven. Om meer vermogen aan te kunnen, gebruikte ik twee FT240-43 toroids en een wikkelverhouding van 3:21 omdat ik destijds een optimum wilde bij 80 met mogelijkheid voor 40 en 160. De trafo is gewikkeld met dik enameled draad en had geen enkele  moeite met 400W, zelfs niet wanneer ik langere tijd achter de set zat zoals tijdens de PACC. Overigens heb ik nooit last gehad van RF in de shack, instraling, storing of andere ellende, discussies over al dan niet vereiste tegencapaciteit probeer daarom tegenwoordig maar gewoon te negeren. Het werkte prima.

IMG_20180131_130820025

Zoals u kunt zien, ben ik niet zo’n handige Harry. Het berekenen en experimenteren dat vind ik leuk, maar netjes gaatjes boren en afwerken van zo’n kastje, dat is niet aan mij besteed. Ik kan het niet, heb er ook niet de middelen (en het geduld) voor. Om die reden, het voelt wel een beetje als zwaktebod, heb ik besloten om een 1:49 autotrafo te bestellen bij http://www.communicationworld.nl, de 450W versie. Ik heb nog even gedacht aan het “bouwpakket” maar ik wil de trafo gewoon eens goed en netjes hebben, bovendien gun ik de eigenaar, Hans Dijkerman (PE1RNU), de omzet wel. Ik vind dat hij een mooie winkel heeft met veel bruikbare spulletjes voor redelijke prijzen, dat moeten we koesteren. De trafo zit in een prachtig IP57 Fibox kastje mét drukstabilisator, geen idee waar het voor is maar het klinkt in ieder geval goed. Een berichtje met wat vragen naar communicationworld werd ook vlot beantwoord door Hans, prima service! De 450W versie blijkt een 2:14 wikkelverhouding te hebben en is gewikkeld op een FT240-43 toroid met daar binnenin een FT140-43 toroid; slim! Het gaat mij niet zozeer om het vermogen, maar om het feit dat je voor een optimum op de lage banden, iets meer inductie nodig hebt voor de primaire wikkeling van het autotrafo, ik denk dat dit een mooi compromis is. De komende tijd zullen de meeste verbindingen toch op 40m en 80m gemaakt worden, ik dacht ook al een beetje vooruit aan de komende PACC contest.

Uit schuldgevoel (koopamateur) heb ik me wel voorgenomen om de traps eens wat netter te maken en ook voor de ophanging en het afstellen heb ik wel nieuwe ideeën. De oorspronkelijke 20m trap bestond uit 20 “vierkantige” windingen van 0.6 mm lakdraad op een Fritzel isolator met daarmee parallel twee Russische 10 pF 10kV C’s parallel (20 pF totaal dus). Met een loopje aan de RigExpert AA-54 meet ik resonantie 14.357 MHz. Tikje aan de hoge kant dus, maar ik las ooit eerder dat traps efficiënter zijn wanneer ze juist NIET resonant zijn in het werkgebied en een voldoende hoge impedantie hebben om te sperren wanneer er juist resonantie is iets boven of ander het werkgebied. Het artikel werd onderbouwd met allerlei metingen en zag er gedegen uit. Ook die materie gaat mijn pet te boven, ik heb maar besloten om het verhaal voor waarheid aan te nemen, je moet toch wat.

IMG_20180131_141844140

De 20m trap, laat ik gewoon zoals ie is, maar ik ga wel netjes gaatjes boren waar RVS M4 boutjes inkomen en zowel aan de spoel, als aan de antenne draad kabeloogjes maken (hiervoor was de antennedraad aan de spoel en parallel C’s gesoldeerd). Op die manier ben je toch wat flexibeler mocht je iets willen veranderen of vervangen. Ik heb het eerste stuk draad voor 20m ook al ingekort tot 10m lengte, dat is aan de korte kant maar ik wil aan de onderkant van de trap (met een draadoogje), nog een staartje naar beneden laten hangen. Wanneer ik dan moet afregelen op 20m, is het een kwestie van het staartje bijknippen i.p.v. steeds de “hoofddraad” aan te passen. Mijn LCR meter lijkt spoelen met een relatief lage zelfinductie niet bepaald nauwkeurig te meten, maar berekend zou de spoel trouwens een zelfinductie van ongeveer 6.1 uH moeten hebben (ik meet 7.8 uH).

IMG_20180131_103440667

 

De 40m trap was op soortgelijke wijze gemaakt, maar dan met ong. 40 windingen en drie ceramische 6 kV C’s van 68 pF in serie, ong. 23 pF dus. Een vuistregel voor een bruikbare trap is dat je als capaciteit in pF ongeveer de golflengte moet nemen. Ik heb bewust gekozen voor wat meer inductie en minder capaciteit omdat ik de totale lengte wilde beperken maar daar heb ik nu een ander plannetje voor. De spoel bestaat nu uit 26 windingen van iets dikker lakdraad (1mm dacht ik), ik meet met een lusje aan de AA-54 resonantie op 7.126 MHz, bij een capaciteit van 68 pF (ik meet 70) zou de spoel zo’n 7.1 uH moeten zijn (ik meet 12 hmmm). Die 40m trap gaat zich op lagere frequenties inductief gedragen, de inductie bij de oude trap was 21.8 uH, nu dus een stuk minder, totale inductie in de de antenne aan spoelen was op 80m ong. 28 uH en is nu dus nog maar 13 uH. Het is een beetje techniek van de kouwe grond, maar minder spoel en meer draad geeft vast meer bandbreedte en wat meer rendement lijkt me.

IMG_20180131_103526760

De antenne loopt vanaf een driepoot op het dak van mijn dakkapel (ong. 10m hoogte naar een boom achter in mijn tuin op ong. 27m afstand. In die boom, die staat wat lager dan het huis, heb ik op ong. 7m hoogte een katrolletje hangen. Voorheen, toen de antenne alleen een 40m trap had, moest de antenne draad door het katrolletje. Niet handig want dan moest ik met de ladder de boom in, draad door katrol, dan de isolator er aan. Met de huidige trap configuratie, is dat niet nodig, de isolator komt nu netjes voor de katrol. Nadeel; minder electrische lengte dus minder rendement én bandbreedte op 80m. Vroegere versies met aan het eind zelfs een soort V-constructie naar twee kanten weggespannen, werkten beter. Ook dat wilde ik eigenlijk weer. Ik heb besloten om aan de 40m trap ook een “staartje” te maken, maar ik wil ook minder inductie in de trap en meer fysieke lengte. Voor de nieuwe trap heb ik vier ceramische 6 kV 68 pF traps serie-parallel geschakeld, komt dus weer uit op 68 pF maar dan 12 kV, dat moet genoeg zijn voor 100W. Door de katrol in de boom komt alleen maar een stevig touw en vlak voor de boom monteer ik in het laatste stuk draad een isolator. Met de katrol trek ik, vrijwel horizontaal, het grootste deel van de antenne strak. Na de isolator komt nog een stuk draad (ik gok een meter of twee a drie) dat ik – ook weer als een soort staart – naar beneden laat hangen en “losjes” opspan vanaf de voet van de boom. De hoek van ong. 95 graden die de de antennedraad voorheen maakte door de katrol is te groot, als het hard waait en de boom begint wat te bewegen, dan komt er teveel kracht op en breekt de draad. Er staat met voorgaande principe geen spanning meer in die hoek, ik hoop dat de boel zo wat langer heel blijft. Ander voordeeltje is dat ik aan de vertikale “staart” ook nog een spoel van 200 uH kan knopen en nog een stukje draad om een beetje resonantie op 160m te krijgen. Dat is maar een bonusje, hoeft niet geweldig te werken maar is toch een leuke bijkomstigheid als het lukt maar eerst maar eens de boel goed krijgen op 20, 40 en 80.

Het is nu even wachten op de levering van Conrad (kabeloogjes) en communicationworld. Ik hoop de komende week de boel “af” te maken. Ik begin dan eerst met de 10m draadlengte voor resonantie op 20m en daarachter nog een 7m draad, de oude lengte tot de 40m trap. Dan eerst de boel netjes afregelen op 20m. Als dat gelukt is, maak ik de draad na de 20m trap wat korter en komt de 40m trap erbij met een staartje. Daarachter weer de oude lengte draad voor resonantie op 80m. Die lengte zal nu niet voldoende zijn, maar voor het afregelen van 40m is dat even niet van belang. De draad komt wel netjes uit tot voor de boom, dus daar komt dan een isolator. Wanneer 40m is afgeregeld, komt er aan de isolator voor de boom nog een staart voor resonantie op 80m. Wanneer dat allemaal lukt, dan wellicht aan die staart nog een dikke spoel van 200 uH met nog een stukje draad voor resonantie op 160m maar dat is voorlopig nog even toekomst muziek. Ik houd u op de hoogte.

 

Endfed uitgebreid met 160m

Wegens druk weekend vandaag Koningsdag maar even gelaten voor wat het is. Ik had ook nog wat nakijkwerk dat eerst af moest. Gelukkig viel dat mee en omdat het weer meezat, toch even een leuk experimentje uitgevoerd. Het eind van mijn endfed hangt inmiddels over de (houten) schommel met de isolater ruimschoots boven de grond (kinderen kunnen er niet bij). Ik had nog een flinke spoel liggen van een Sagant draadantenne voor 80/40 waarbij 180 uH spoelen worden gebruikt als chokes voor 40m. Wanneer je daar een 10 pF C-tje parallel aan zet, wordt het geheel resonant even onder de 80m band. Even provisorisch een Russische ceramische 10 kV condensator aangesoldeerd en op de plaats van de isolator gezet. Daarna nog een stukje draad dat ik had liggen, krap 3 meter.

De RigExpert AA-54 er maar eens aangehangen. Zoals verwacht geen rare dingen op 20m en 40m. Resonantie op 80 was iets lager geworden, het lijkt er op dat het eerste stukje spoel van de 80m trap nog een beetje meedoet. Resonantie net even boven de 2 Mhz (2.04 MHz om precies te zijn) met een SWR even onder de 1:2. Door de enorme spoel is, i.t.t. op 80m, de impedantie zeer laag. Ik blijf dat lastig vinden hoor, je zou verwachten dat een spoel meer “wisselspanningsweerstand” geeft maar inmiddels weet ik dat het andersom is; hoe meer loading in de antenne, des te lager de impedantie. Anyway, mijn LDG AT-200 krijgt het geheel nu prima getuned tussen 1.9 en 2 MHz en de SWR blijft beneden de 1:2 van 1.8 – 1.9 MHz. Het zal een efficiency van likmevestje hebben maargoed, een rubber duck op een porto straalt ook en met WSPR heb je volgens mij een signaal-ruis voordeel van 20 dB dus ik ben het op dit moment aan het proberen. Nog geen spots gezien maar ik zend maar eens per uur 2 minuten lang uit en de band zit nog potdicht. Wie weet… Ik ben benieuwd. Leuk experimenten, ik overweeg om het wat permanter van aard te maken wanneer ik de endfed ga verbeteren; de 40m trap wil ik lichter maken (ook op een Fritzel isolator, net als de 20m trap) en het stuk draad na de 40m trap zijn nu allemaal losse stukjes, dat is geen porum dus daar moet nog een nieuw stuk litze voor besteld worden. Alles op zijn tijd.

80/40m end-fed revisie

Een tijdje geleden was mijn 80/40 end-fed uit de boom gewaaid. Het laatste stukje was te lang dus ik had er op ong. 4m hoogte, ongeveer 3 meter onder het punt waar de draad door de katrol in de boom gaat, een V-vorm als eindcapaciteit aan gemaakt. Dat draad zat een beetje klungelig aan elkaar (soldeerverbinding met zelf vulcaniserend tape) en daar was, bij flinke wind, de draad gebroken. Na de reparatie gooi ik de antenne + trap voorzichtig van mijn dak op het garagedak waar een dikke laag mos op zit. Helaas is vanaf dat dakje, in een moment van onoplettendheid, de trap op mijn terras gevallen en natuurlijk precies op de door knob C waar een flink stuk van afgebroken was. De trap werkte nog wel, maar ik had het idee dat het toch niet helemaal goed zat. Het draad na de trap was overigens 2,5mm speakerdraad en geen echte litze, op zich goed spul maar dus niet geschikt voor permanent gebruik. Tijd voor een betere oplossing.

Bij http://www.dx-wire.de, het bedrijf van Peter Bogner (DK1RP), had ik al eens spullen besteld; twee GFK mastjes van 10m. De prijs/kwaliteitverhouding van zijn producten is hoog en de verzendkosten zijn redelijk.

Ik ben maar gelijk in het diepe gesprongen en bij Peter 42m “type F” litze besteld. Dat kost 24 Euro dus iets meer dan 50 cent per meter, heel redelijk. Ik was aangenaam verrast want de kwaliteit is werkelijk heel goed. De kern bestaat uit hardgetrokken vertind koper draden van 7 x 0,50 mm, doorsned ong. 1,5 mm2. De isolatie bestaat uit een stugge degelijke laag zwart Polyethyleen (PE), uiteraard UV bestendig. De litze weegt ong. 15,5g/m en de breuklast is ong. 60 kg. Dat moet toch wel blijven hangen lijkt me.

Voor mijn vakanties gebruikte ik vaak heel dun massief teflondraad (ooit een klos gekregen van Frans, PE0F), maar dat raakte erg snel in de war en was bovendien bij wat hardere wind ook al eens geknapt. Verder heb ik ook nog plannen om eens, waarschijnlijk bij Frans PE0F in het weiland, een keer een 160m end-fed uit te gaan spannen. Omdat dat maar een experimentje is, hoef ik daar geen “toplitze” voor te hebben. Daarom bij Peter ook een spoel met 170m type “FL” litze besteld.

Ook dit is mooi materiaal en voor ong. 30 cent per meter heb je niets te klagen. Deze litze heeft ook een kern van 19 x 0,35mm hardgetrokken koperdraadjes (niet vertind), bij elkaar ong. 1 mmen dezelfde soort stugge zwarte isolatie. Het gewicht van deze litze is ong. 10,5g/m en de breuklast is 40 kg, ook niet verkeerd.

De 80/40 end-fed is inmiddels gereviseerd, ik heb ong. 22m voor de trap zitten, die dipt nu op ong. 7.070 MHz, iets te laag dus maar SWR is op 7.2 nog netjes 1:2. Het stuk dat na de trap kwam was ruim 12 meter, voor de zekerheid dus maar 13 meter afgeknipt en dat is, zul je altijd zijn, eigenlijk net iets te kort; de dip zit nu wat hoog in de 80m band. Nouja, bandbreedte is toch maar 100 kHz dus op 80m gebruikte is toch al vaak een tuner. Met de Acom 1011 is dat overigens ook verleden tijd want die heeft geen enkel probleem tot een SWR van 1:3; de eindtrap fungeert dan min of meer als tuner en dat werkt prima.

UPC unique wire tuner

About a week ago, I saw this “UPC Unique wire tuner” on tweedehands.nl, a Dutch equivalent of ebay.com. As I’m very much into end-fed antennes because they seem to work well and are very easy to erect or span away, I decided to buy the good old 70’s made in USA L/C tuner. And what a pretty tuner it is, look for yourself:

It has one variable C with big plates and a plate distance of 1+ mm, probably around 250 – 350 pF…IF

and one huge roller inductor that seems to be of very good quality, probably around 25 to 35 uH. The roller inductor has a nifty two digit counter and on the inductor dial knob there’s also a 1-10 indication which allows for very precise registration of settings.

IF
All the parts seem to be of very good quality and also craftmanship is very neat. The circuit is a typical L/C circuit. The tuner comes with handy plugs to short out one of the PL connectors to ground. At first I was a bit confused, but of course this lets you choose if you want the inductor in series and capacitor to ground (that’s what I’m familiar with and tend to call “LC configuration”) or vice versa (“CL configuration). According to PA0FRI this methode as similar but requires a little less capacitance so if a wire is tuned with full capacitance but that’s still not sufficient, the CL configuration might come in handy.

I did some testing in my backyard. I used a 7m stack on fishing pole with some length of wire that I once used for a 40m end-fed experiment. Our 1 week “autumn holiday” has just started and I had to take advantage of the nice weather:

IF
As I can recall, the total wire length I used is around 14m of which 7m is coiled up somewhere in the middle on a 50mm PVC pipe (not visible in the picture). As a counterpoise, I used a random (I think around 8m) of speaker wire that I used for some kind of 40m holiday groundplane once. I connected the tuner input to my RigExpert AA-54 (7.1 MHz), set the capacitor to about 1/3 capacity and started turning the inductor dial looking for an SWR dip. When found, I increased capacity to see if I could get the SWR further down. If that was not the case, I decreased capacity and turned inductor to minimum SWR and so on. It turned out I could tune the L/C circuit to resonance on 80m, 40m, 20m, 15m and 10m easily. Once tuned, the Rx was (very close) to 0 which kind of confirms my understanding of this “tuned circuit”. Even though the wire is not resonant, the tuner makes up for the extra or missing wire and as a whole, it is a resonant circuit. Pretty cool!

Here’s some proof; an LCR graph of the wire tuned to 40m:

As you can see in the graph, the Rx = 0 somewhere around 7.120 MHz. And the impedance (Z) equals the resistance (R) meaning there is no imaginary resistance meaning the “system” is in resonance. I was surprised by the bandwidth by the way. Look at the SWR graph:
As you can see over the whole band, the SWR is better than 1:1:3 !! Probably because the wire I used was near a half a wave on 40m, so the wire itself was close to resonance as well (??? not sure about this ???). On 80m it seems to tune OK as well, look a the graphs below:


Again the R(esistance) equals the impedance (Z) on 3.7 MHz meaning the Rx = 0 and system is in resonance. Note that the bandwidth is much much narrower, only around 70 kHz for an SWR better than 1:2. Still, for /P use it’s nice to be able to tune a length of wire to resonance (it is resonant, not just 50 Ohms!). Same story on 20m:


Bandwidth is slightly better, a little over 100 kHz for an SWR better than 1:2 which is acceptable for /P use I guess. I got similar results on 15m and 10m. Bandwidth on 10m was better, very low SWR over full 1 MHz spectrum. Not sure why it’s so narrow on 20m, maybe somebody out there knows the answer to this question? Oh, of course I realise these measurements do not tell anything about the performance in practice, but I will be doing some tests coming week (if the weather OK) so will follow up this article.

On the previous pictures you probably noticed the fixed “door knob” capacitors on the back. As I’m no tuner elmer, it took me a little reasoning before I figured out what it did and how it worked. I actually raised the question on a local 80m QSO and while I was describing the circuit, I realised the extra capacitors could convert the L/C circuit (in C/L configuration) into a T-circuit with fixed output capacitors. Check the backside:
IF
As you can see, on the input side (lower right), I’ve connected the counterpoise wire. The PL connector is the input of the system (that’s where I had the analyser connector). This input is connected to the variable capacitor, so currently the capacitor is in series with the input and I configured for a C/L circuit. The PL connector on the left side is shorted to ground with a neat jumper. The wire (ceramic insulator) is connected in between the capacitor and inductor making a typical C/L circuit.

Now note the extra jumpers in the middle top. Currently, these are shorting out the door knob capacitors but when one, two or both are set horizontally, you add capacitance to the output (before the wire). If the system is configured with C in series and L to ground, you add capacitance to the output making it a traditional T-circuit. The capacitance is fixed of course. I have figured out how to set the jumpers. Considering the fact they are 4 logical bits (on/off, true/false, 0/1); 2 bits with jumpers horizontally and 2 bits with jumpers vertically, I would have expected 8 combinations. Later I realised that “all off” is the same combination vertically as well as horizontally so 1 combination less leaving 7 combinations. With some reasoning I found only 4 settings:

both jumpers on (horizontally OR vertically): no output capacitance
lower jumper horizontally: no output capacitance
top jumper horizontally: 70 pF (2 door knobs in parallel in series with 1 door knob)
right jumper vertically: 100 pF (bypasses the two door knobs in parallel)
left jumper vertically: 200 pF (bypasses the single door knob)

Not sure when to use the T-circuit (probably when L-circuit cannot match the wire?), will found in practice I guess.